VERPLEGING

U bent in veilige handen

Verpleging omvat verpleegkundige zorg. Een belangrijk verschil met persoonlijke verzorging is dat het bij verpleging niet gaat om handelingen die mensen gebruikelijk aan zelfzorg uitvoeren. Het gaat bij verpleging om signalerende, begeleidende en voorlichtende taken of het uitoefenen van verpleegkundige handelingen.


Enkele voorbeelden van verpleegtechnische handelingen:

  • PEG-sondevoeding toedienen

  • Toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen

  • Katheteriseren van de blaas bij vrouwen

  • Zwachtelen, aantrekken van steunkousen

  • Injecteren (subcutaan, intramusculair)

  • Medicatie toedienen

  • Toedienen van insuline

Neem contact op
persoonlijke-verzorging.jpg