FINANCIERING

PERSOONSGEBONDEN BUDGET

Cynthia’s Zorg B.V. verleent haar diensten op basis van een persoonsgebonden budget (pgb). Daarnaast is particuliere thuiszorg ook mogelijk. 

Wat is een persoonsgebonden budget?

Als u door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig heeft, kunt  u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget. Met dit budget koopt u zelf zorg in bij de door u geselecteerde en ingehuurde zorgverleners. Met een persoonsgebonden budget is de zorgbehoevende vrij om zijn/haar zorgverleners in te huren. 

Welke pgb-vormen zijn er?


 • Pgb via de Wet langdurige zorg

  • Deze vorm is bedoeld voor mensen die intensieve en langdurige zorg nodig hebben. Deze doelgroep heeft 24 uur per dag en 7 dagen per week toezicht en/of zorg nodig. Denk aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking.

 • Pgb via de Wet maatschappelijke ondersteuning

  • Deze vorm is bedoeld voor mensen die begeleiding en ondersteuning nodig hebben. Denk aan huishoudelijke hulp, dagbesteding en aanpassingen aan de woning

 • Pgb via de Zorgverzekeringswet

  • Deze vorm is bedoeld voor mensen die persoonlijke verpleging en/of verzorging nodig hebben. Deze vorm is voor volwassenen met een lichamelijke beperking en voor kinderen met een indicatie voor intensieve zorg.

 • Pgb via de Jeugdwet

  • Deze vorm is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zorg, hulp en/of ondersteuning nodig hebben. Denk aan persoonlijke verzorging, begeleiding of kortdurend verblijf.

Home Nurse Examining Patient