Diensten

Als ZZP’ER heb ik ervaring met de persoonlijke verzorging, begeleiding en verpleging van thuiswonende ouderen. Ik ben een gediplomeerde Verzorgende-IG 3. Ik ben gespecialiseerd in ouderen met CVA (Cerebro Vasculair Accident) en ouderen met een PG (psychogeriatrische afdeling) indicatie.

Ben u op zoek naar:

 -Verpleging (verpleegtechnische handelingen)
-Persoonlijk verzorging (wassen, aankleden)
-Begeleiding (bijv. boodschappen, zelfredzaamheid)
-Huishoudelijke  hulp

Cynthia’s zorg biedt hier kwaliteit in en komt op vooraf afgesproken tijden en levert de zorg die het beste bij uw manier van leven past.

Korte beschrijving van PG en CVA:

PG (Psychogeriatrische)

Psychogeriatrische cliënten en cliënten met psychiatrische problemen.
Cliënten met een psychogeriatrische aandoening hebben een aandoening die gepaard gaat met beperkingen van de geestelijke vermogens. Zij hebben te maken met toenemende cognitieve beperkingen. Vaak zijn hier stoornissen van somatische aard (CVA) aan gerelateerd die tevens tot uitdrukking kunnen komen in psychische problemen of gedragsproblemen (zoals dementie en stofwisselingsziekten).

CVA: Cerebro Vasculair Accident:

Ongeluk in een hersenbloedvat. Een CVA wordt ook wel een beroerte of stroke genoemd.

Lichamelijke gevolgen:
–  Verhoogde bloeddruk als uiting van een compensatie-mechanisme (de eerste weken na een CVA);
–  Halfzijdige gevoelsstoornissen: vrijwel altijd aan de kant van de verlamming.

Beschrijving van activiteiten die ik verleen bij de zorg van mijn cliënten:

Persoonlijke verzorging (omschrijving):

Persoonlijke verzorging is gericht op ondersteunen bij, of overnemen van lichaam gebonden zorg. Persoonlijke verzorging houdt verband met de volgende activiteiten:

  • Helpen met douchen, wassen op bed of aan een wastafel, aan- en uitkleden, in- en uit bed gaan, enzovoort.
  • Overige zorgtaken zoals de verzorging van tanden, haren, nagels, gezichtsverzorging, hulp bij eten en drinken, het aanbrengen van een prothese, daarnaast geef ik instructie en voorlichting over persoonlijke zorg.
  • Hulp bij niet-complex medicijngebruik
  • Het stimuleren, aanleren, opheffen of compenseren van tekorten aan de zelfredzaamheid bij dagelijkse activiteiten.

Persoonlijke verzorging bevat ook instructie en voorlichting die te maken heeft met de verzorgende activiteiten. De voorlichting hangt nauw samen met lichaam gebonden verzorging en maakt onderdeel uit van de verzorgende activiteiten. Zorg kan overdag, maar ook ‘s avonds aangeboden worden.

Verpleging

Verpleegtechnische handelingen zijn verpleegkundige handelingen die men mag uitvoeren wanneer je bevoegd en bekwaam bent. Wat is het verschil tussen bekwaam en bevoegd?

-Bevoegd        : opgeleid tot het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen
-Bekwaam      : beschikken van ervaring in het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen

Het verpleegtechnisch handelen door verzorgenden is in artikel 34 van de wet BIG opgenomen.

Enkele voorbeelden van verpleegtechnische handelingen:

-PEG-sondevoeding toedienen
-Toedienen van sondevoeding en voedingspomp bedienen
-Katheteriseren van de blaas bij vrouwen
-Zwachtelen, aantrekken van steunkousen
-Injecteren (subcutaan, intramusculair)
-Medicatie toedienen

Begeleiding

Als Verzorgende-IG 3 begeleid en stimuleer ik de zorgvrager bij het handhaven en vergroten van de zelfredzaamheid op psychosociaal, maar ook maatschappelijk gebied.

Als Verzorgende-IG 3 ondersteun ik bij praktische zaken, bijvoorbeeld leren reizen met openbaar vervoer etc. Ook ondersteun ik de zorgvrager bij het realiseren van een waardevolle dagbesteding, het opbouwen en onderhouden van de cliënt ’s sociale netwerk, ook betrek ik het sociale netwerk bij de ondersteuning. Bovendien motiveer ik de zorgvrager om zoveel mogelijk de regie van zijn eigen leven te voeren en de persoonlijke identiteit en levensinvulling te behouden. Daarnaast begeleid ik de zorgvrager bij de verwerking en hantering van een ziekte, beperking of behandeling.”

Ook observeer, analyseer en rapporteer ik de bijzonderheden m.b.t. veranderingen in welbevinden, gezondheidstoestand en de leefomgeving van de cliënt, natuurlijk onderneem ik doelgerichte actie hierop; in samenspraak met cliënt en mantelzorger.

Huishoudelijke hulp

Als Verzorgende-IG 3 ondersteun ik bij huishouden en wonen. Ik ondersteun indien nodig bij:

– het opruimen en schoonhouden van de woning/ leefruimte
– het verzorgen van textiel en maaltijden
– het verzorgen van de (woon)kamer(s) en groepsruimten
– het doen van de boodschappen
– wandelen

Afbeelding1

Back to Top